joomla stats

Thoughts On FB

Home Diwali SMS Diwali Wishes In Marathi

Diwali Wishes In Marathi

Diwali Wishes In Marathi

 

Dani dani diwadi,gayee mahshi owadi,

ida padi jau de,badichh raj yeu de,

diwadichya hardik subhechaa..

 

Bharun aale asmat radu lagale sare sant…
Sarya maharashtrachi ekach khant…
Aali kuthun hi Rakhi Sawant

Tu mala havi aahes
Majya sobat
Ekhadya chanshya hotel madhe
aikache aahet te
Premache teen shabda
me bill bharte …

Nava san nava prakash,

navya ya divashi ujadu de akash,

navi chahul navi asha,

premmay hou de pratyek disha...

 

 

.

Send Free SMS

Send Unlimited Free SMS